GRONDEN: mensen helpen groeien

GRONDEN is de go-to oplossing om coaching te integreren in uw jaarlijkse Performance Management Cyclus en uw mensen te helpen groeien.

In het kort: met GRONDEN maakt u gebruik van de kracht van de collectieve intelligentie van uw organisatie. Uw mensen ontvangen een jaarlijks budget voor privé- en groepscoaching rond thema’s als leiderschapsvaardigheden, loopbaanontwikkeling en de balans tussen werk en privé.

Tegelijk krijgen ze onbeperkt toegang tot de communities op uw anyCoCoach platform.Het resultaat: energieke, gemotiveerde medewerkers die honderd procent zijn toegewijd aan hun persoonlijke doelstellingen en aan de missie en visie van uw organisatie.

Adapt: Me and my environment

ADAPT is your portal to the next level of organizational awareness. ADAPT offers all the benefits of PROCEED, plus access to our team coaching modules: Coaching interventions and content that boost community thinking and behavior. By growing the connections between your employees into a resilient network, ADAPT shifts mindsets from isolated “ego-systems” to interwoven ecosystems. This encourages the most mature and effective levels of collaboration, and fosters trust and positive dynamics within your teams. 

VERBINDEN: teams helpen groeien

VERBINDEN is uw portaal naar het volgende niveau van organisatiebewustzijn. VERBINDEN biedt toegang tot onze teamcoachingsmodules. De coaching interventies en de ondersteunende content zijn gericht op het stimuleren van het community denken en gedrag.

VERBINDEN is er nadrukkelijk op gericht om de verbindingen tussen uw medewerkers te laten groeien tot deze een veerkrachtig netwerk vormen: geen geïsoleerde “ego-systemen”, maar een verweven “ecosysteem”, ofwel een omgeving waarin iedereen zijn plaats en rol heeft en waarin een levendige wisselwerking is. Hierdoor bereikt u de hoogste niveaus van volwassen en effectieve samenwerking, en bevordert u het vertrouwen en de positieve dynamiek binnen uw teams.

BLOEIEN: organisaties helpen transformeren

Na VERBINDEN is er een wereld die wij BLOEIEN noemen: uw organisatie en uw mensen beschikken over het unieke gedrag van mycelium – het ondergrondse, fijnvertakte netwerk in de natuur dat al het leven verbindt en voedt. Door de verbindingen tussen iedereen en alles te versterken, boort u het onbeperkte potentieel van collectieve intelligentie aan.

Dit maakt uw organisatie toekomstbestendig en geeft u een authentiek concurrentievoordeel. Hoe zou BLOEIEN er in uw organisatie kunnen uitzien? Denk aan gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden terwijl u traditionele paradigma’s achter u laat.

 

BLOEIEN is een unieke reis, een co-creatie van u, uw mensen en anyCoCoach. Laat ons u de weg wijzen.